Tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

Nøddehuset har fået støtte fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) til at købe en pakkemaskine.

Vi fik godkendt projektet "Opskalering af produktion vha. pakkemaskine (MLGP-E-20-2039)"

Med hjælp fra ELFUL kunne Nøddehuset indkøbe en pakkemaskine til at automatisere noget af processen ved at pakke vores varer. Maskinen blev leveret i foråret 2021 er allerede taget i brug. Ved hjælp af denne maskine, kommer der bedre balance i vores tidsforbrug i forhold til salg og dette styrker virksomhedens økonomi på lang sigt.

Vi fik stor hjælp fra Landudvikling Slagelse.